• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  step ladder

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  apeak
  orthotropic
  nền thẳng đứng
  orthotropic deck
  thanh thẳng đứng
  orthotropic plate
  plumb
  cọc thẳng đứng
  plumb pipe
  không thẳng đứng
  off plumb
  không thẳng đứng
  out of plumb
  đường thẳng đứng
  plumb line
  sheer
  vertically
  ăng ten phân cực thẳng đứng
  monopole vertically polarized antenna
  cửa trượt trên phương thẳng đứng
  vertically sliding door
  dây trời phân cực thẳng đứng
  monopole vertically polarized antenna
  vòng xếp thẳng đứng (anten)
  vertically stacked loops

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X