• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air escape
  air-lock strip

  Giải thích VN: Giải thoát khối không khí bám quanh gờ của các cánh cửa [[quay. ]]

  Giải thích EN: Weatherstripping attached to the edges of each wing of a revolving door.

  exhale
  exhaust
  ống thoát khí xả
  exhaust pipe
  thoát khí tự do
  free exhaust
  đường thoát khí
  air exhaust line
  đường thoát khí
  exhaust passage
  gas escape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X