• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  company tax
  company taxation
  corporation tax
  chế độ thuế công ty cổ điển
  classical corporation tax system
  phần tất toán thuế công ty
  mainstream corporation tax
  thuế công ty chính
  mainstream corporation tax
  thuế công ty ứng trước
  advance corporation tax (act)
  thuế công ty ứng trước (áp dụng Anh từ năm 1972)
  advance corporation tax

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X