• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ammonal

  Giải thích VN: Một loại chất nổ mạnh thành phần chủ yếu TNT, amoni nitrat [[nhôm. ]]

  Giải thích EN: A high explosive composed mainly of TNT, ammonium nitrate, and aluminum.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X