• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chattering

  Giải thích VN: Sự chuyển mạch qua lại không điều khiển với tốc độ cao của le trong một hệ thống điều khiển bằng [[le. ]]

  Giải thích EN: An uncontrolled, high-speed switching back and forth of a relay in a relay-type control system.

  click
  pinking
  snap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X