• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  display
  hộp trình bày
  display box
  lệnh trình bày
  display command
  sự trình bày cực
  polar display
  exhibit
  exhibition
  expose
  lay
  lay out
  present
  present (vs)
  represent
  representation
  hiển thị cách trình bày
  view representation
  sự trình bày (theo) tỷ lệ nhỏ
  small-scale representation
  sự trình bày song song
  parallel representation
  trình bày cụm từ (cụm tự)
  Phrase Representation (PR)
  trình bày miền chuyển mạch
  Switching Domain Representation (SDR)
  trình bày đồ họa
  Graphic Representation (GR)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  present
  put
  represent
  state

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X