• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  entry field
  trường nhập bắt buộc
  mandatory entry field
  trường nhập nhiều dòng
  multiple-line entry field
  trường nhập cuộn được
  scroll able entry field
  trường nhập dòng đơn
  single-line entry field
  trường nhập lệnh
  command entry field
  trường nhập tác động mở rộng được
  extendable action entry field
  input field

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X