• Thông dụng

  Danh từ
  acne, comedo

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  caviar

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  common acne

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  berry
  caviar
  trứng (loại hỗn hợp)
  scaled-fish caviar
  trứng dạng hạt tươi
  fresh-grain caviar
  trứng ép
  pressed caviar
  trứng hạt muối
  pickled grainy caviar
  trứng Nga
  Russian caviar
  trứng đen
  black caviar
  egg

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X