• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  urethane
  bọt chất cách nhiệt uretan cứng
  rigid foam urethane
  bọt uretan
  foam urethane
  bọt uretan (cách điện)
  urethane foam
  bọt vật liệu cách nhiệt uretan cứng
  rigid urethane foam insulant
  bọt vật liệu cách nhiệt uretan cứng
  rigid urethane foam insulating material
  chất dẻo uretan
  urethane plastic
  n-phenyl uretan
  n-phenyl urethane
  sự cách nhiệt bằng xốp uretan
  expanded urethane insulation
  uretan cứng
  rigid urethane
  uretan xốp cứng
  rigid foam urethane
  vật liệu cách nhiệt bọt uretan cứng
  rigid urethane foam insulating material

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X