• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  panel

  Giải thích VN: Bảng làm từ vật liệu chủ yếu gỗ với các kích thước tiêu chuẩn [[sẵn. ]]

  Giải thích EN: A manufactured sheet of wood-based product that is available in standard sizes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X