• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjusting screw
  anchoring screw
  check screw
  fastening screw
  fixing screw
  locating screw
  regulating screw
  set bolt
  set screw
  vít định vị mặt đầu phẳng
  flat-pivot set screw
  vít định vị điều chỉnh
  safety set screw
  vít định vị đuôi côn nhọn
  cone-point set screw
  temper screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X