• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  braced-rib arch

  Giải thích VN: Một khung bằng thép vòm với rất nhiều thanh chéo nhau, đặc biệt được sử dụng trong xây dựng [[cầu. ]]

  Giải thích EN: A form of steel arch that has a system of diagonal bracing, typically used in bridge construction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X