• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  dedendum circle

  Giải thích VN: vòng thể hiện đáy của khoảng không giữa các bánh [[răng. ]]

  Giải thích EN: The circle describing the bottoms of the spaces between gear teeth.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X