• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flashing ring

  Giải thích VN: Một vòng trong xung quanh một ống dùng để gắn hay giữ khi đia qua tường hay [[sàn. ]]

  Giải thích EN: A ring around a pipe that seals the opening or holds it in place as it passes through a wall or floor.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X