• Thông dụng

  Tính từ
  ineffective, ineffectual

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  contra-valid
  ineffective
  cuộc gọi hiệu
  ineffective call
  inefficient
  invalid
  tín hiệu chọn lọc hiệu
  invalid selection call progress signal
  tín hiệu chọn lọc hiệu
  invalid selection signal
  đổi mới, loại trừ, chia sẻ hoặc hiệu (giao thức Cache)
  Modified, Exclusive, Shared or Invalid (Cache-Protocol) (MESI)
  null

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  idle time
  ineffective
  null and void
  void
  hợp đồng hiệu
  void contract
  phiếu bầu hiệu
  void ballot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X