• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hydraulic lime

  Giải thích VN: Hỗn hợp của vôi tôi tro núi lửa được làm cứng với nước, giữ được độ cứng khi đặt trong [[nước. ]]

  Giải thích EN: A mixture of slaked lime and volcanic ash that hardens with water, retaining its hardness when placed under water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X