• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  antistat

  Giải thích VN: Bất cứ chất hay vật chất nào khả năng chống nhiễm [[từ. ]]

  Giải thích EN: Any antistatic agent or material.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X