• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  retainer

  Giải thích VN: Một thiết bị bất kỳ tác dụng giữ một phần của vật đúng vị [[trí. ]]

  Giải thích EN: Any device that serves to keep a part in place.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X