• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  feedstock

  Giải thích VN: Vật liệu thô cung cấp cho máy móc hoặc một quá trình sản [[xuất. ]]

  Giải thích EN: The raw material supplied to a machine or process..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X