• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  scantling

  Giải thích VN: 1. Một tấm gỗ nhỏ dày khoảng từ 2 đến 4 inch được sử dụng để làm khung vách nhà///2. Một khối đá chiều dài lớn hơn [[1,8m. ]]

  Giải thích EN: 1. a small piece of timber 2-4 inches thick, used primarily for studding.a small piece of timber 2-4 inches thick, used primarily for studding.2. a building stone of a length greater than 6 feet.a building stone of a length greater than 6 feet.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  converted timber
  timber

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X