• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  radar-absorbing material

  Giải thích VN: Vật liệu làm giảm cường độ của sóng rađa bằng cách làm suy yếu tín hiệu phản hồi của sóng [[rađa. ]]

  Giải thích EN: Material that reduces the intensity of a radar signal by attenuating the return echo of the radar waves.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X