• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  design
  sketch
  bản vẽ phác
  rough sketch
  bản vẽ phác (bằng) tay
  freehand sketch
  bản vẽ phác bốn cạnh
  four-sided sketch
  bản vẽ phác nền
  foundation sketch
  bản vẽ phác qua
  preliminary sketch
  bản vẽ phác thảo nhanh
  free-hand sketch
  sketchy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X