• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow valve

  Giải thích VN: Van tự đóng lại khi lưu lượng chất lỏng đến ngưỡng xác [[định. ]]

  Giải thích EN: A valve that shuts off when the flow of a fluid reaches a certain value.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X