• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air relief cock
  compression release valve
  decomposition value
  delivery valve
  depressurization valve
  high-pressure relief valve
  overpressure release valve
  pet cock
  pressure limiting valve
  pressure reducer
  van giảm áp khí
  gas-pressure reducer
  pressure reducing valve
  van giảm áp suất khí
  gas pressure-reducing valve
  pressure relief valve
  van giảm áp lực dầu
  oil-pressure relief valve
  van giảm áp suất dầu
  oil pressure relief valve
  pressure-reducing valve
  van giảm áp suất khí
  gas pressure-reducing valve
  reducer
  van giảm áp khí
  gas-pressure reducer
  van giảm áp thấp
  vacuum reducer valve (VRV)
  reducing value
  reducing valve
  Van giảm áp (Bộ điều chỉnh áp suất)
  Pressure-reducing valve
  van giảm áp suất khí
  gas pressure-reducing valve
  reduction valve
  release cock
  relief cock
  relief valve
  van giảm áp (an toàn)
  pressure relief valve
  van giảm áp lực dầu
  oil-pressure relief valve
  van giảm áp suất dầu
  oil pressure relief valve
  safety valve
  throttle valve
  transforming valve
  unloading valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X