• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  state vector

  Giải thích VN: Một vector cột các thành tố của các biến số tính trạng của một hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: A column vector, the components of which are the state variables of a system..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X