• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pounds per square inch differential

  Giải thích VN: Một số đo chỉ ra sự khác nhau về áp lực giữa 2 điểm trong một hệ thống chảy của chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A measurement indicating the pressure difference between two points in a fluid-flow system.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X