• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  electrostatic voltmeter

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  electrometer voltmeter

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electrostatic voltmeter

  Giải thích VN: Dụng cụ đo điện áp theo mức độ hút hoặc đẩy của các điện [[tích. ]]

  Giải thích EN: An instrument that measures voltage according to the degree of attraction or repulsion between charged bodies.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X