• Conscience
  ý thức giai cấp
  conscience de classe
  Sentiment
  ý thức nghĩa vụ
  le sentiment du devoir
  ý thức
  conscient
  Việc làm ý thức
  (khẩu ngữ) avoir conscience de; se rendre compte; réaliser
  Anh ta ý thức được khả năng của mình
  ��il a conscience de ses capacités

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X