• Argumenter pour dissuader; présenter des arguments pour rejeter un projet; s'opposer à
    Đa số đồng ý rồi không nên bàn ra nữa
    la majorité a approuvé, il ne faut plus argumenter pour dissuader

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X