• Gaspiller; gâcher; perdre inutilement
  Bỏ phí tài năng
  gaspiller son talent
  Bỏ phí tuổi thanh niên
  gâcher sa jeunesse
  Bỏ phí thì giờ
  perdre inutilement son temps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X