• Exposer des raisons pour se justifier; se disculper
    Mặc dầu anh ấy đã cố biện bạch người ta vẫn cho anh ấy phạm tội
    bien qu'il ait exposé des raisons pour se justifier, on le considère toujours comme coupable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X