• Vivre à part
  Ông ta muốn sống biệt
  il veut vivre à part
  Obtenir la décision judiciaire de séparation de corps
  Chị ấy không li dị nhưng được tòa cho biệt
  elle ne divorce pas, mais a obtenu la décision judiciaire de séparation de corps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X