• Rééduquer; réformer
  Cải tạo những trẻ em phạm tội
  rééduquer des enfants délinquants
  Cải tạo hội
  réformer la société
  Amender; bonifier
  Cải tạo đất
  amender le sol; bonifier le sol
  cải tạo không giam giữ
  travaux correctifs sans privation de liberté
  Lao động cải tạo
  ��travaux correctifs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X