• Former; structurer; charpenter
  Cấu tạo một từ
  former un mot
  Cấu tạo một bộ máy hành chánh
  structurer une administration
  Cấu tạo một bài diễn văn
  charpenter un discours
  Constitution; contexture; facture
  Cấu tạo địa chất
  constitution géologique
  Cấu tạo thực vật
  constitution des végétaux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X