• Inviter pour la forme
    Miệng chào rơi bụng khấn trời đừng ăn tục ngữ
    de la bouche il invite pour la forme , mais intérieusement il souhaite qu' on ne mange pas

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X