• Programme
  Chương trình buổi lễ
  programme d'une cérémonie
  Chương trình học
  programmes scolaires
  Chương trình cải cách
  programme de réformes
  Chương trình máy tính
  programme d'un calculateur
  chương trình nghị sự
  ordre du jour
  chương trình ứng cử
  plateforme électorale
  Lập chương trình
  programmer
  Máy làm chương trình
  programmeur
  người lập chương trình
  programmeur
  sự lập chương trình
  programmation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X