• Ma†triser; dompter; asservir; dominer; mater; (thân mật) gourmander
  Chế ngự con ngựa bất kham
  ma†triser le cheval fougeux
  Chế ngự sức mạnh thiên nhiên
  dompter les forces de la nature ; asservir les forces de la nature
  Chế ngự tính nóng nảy
  dominer sa colère
  Chế ngự dục vọng của mình
  mater ses passions ; (thân mật) gourmander ses passions

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X