• (thực vật học) saurauja
  Chaud; en feu
  Xứ nóng
  pays chaud
  Trà nóng
  thé chaud
  Nước nóng
  eau chaude
  Trời nóng
  temps chaud;
  Động vật máu nóng
  animaux à sang chaud
  nóng
  des joues en feu
  Irascible
  Tính nóng
  caractère (humeur) irascible
  S impatienter de ; griller de
  Nóng đi
  s impatienter de partir
  nong nóng
  (redoublement sens atténué) lègèrement chaud
  nóng như thiêu
  torride
  đây nóng quá
  on cuit ici; on grille ici

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X