• Certifier; attester; vidimer
  Chứng thực một bản sao y nguyên bản
  certifier une copie conforme
  Chứng thực một sự việc
  attester un fait
  Chứng thực bản sao một chứng thư
  vidimer la copie d'un acte

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X