• Absolu; despotique; autocratique; tyrannique; omnipotent
  Quân chủ chuyên chế
  monarchie absolue
  Chính quyền chuyên chế
  gouvernement despotique
  Chế độ chuyên chế
  régime autacratique
  Thủ trưởng chuyên chế
  chef tyrannique
  Vua chuyên chế
  monarque omnipotent
  chế độ chuyên chế
  absolutisme
  quyền chuyên chế
  despotisme
  chế độ chuyên chế sự chuyên chế
  tyrannie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X