• Malgré; en dépit de; nonobstant
  Ra đi mặc dầu trời mưa
  partir malgré la pluie;
  đã đi mặc dầu tôi đã khuyên
  il est parti en dépit de mes conseils; il est parti nonobstant mes conseils
  Bien que; malgré que; quoique; encore que
  Mặc dầu anh ấy ốm anh ấy cũng đến
  bien qu'il soil malade, il est venu;
  Mặc dầu không muốn
  quoiqu'il ne veuille pas;
  Mặc dầu còn trẻ
  encore qu'il soit jeune

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X