• Droit; direct
  Đóng bức tranh vào tường cho ngay
  fixer bien droit au tableau au mur
  Droit; honnête
  Lòng ngay
  un coeur droit
  Người ngay
  un homme honnête
  Immédiatement ; tout de suite
  Làm việc đó ngay đi
  ��faites �a immédiatement
  Aussitôt
  Ngay khi tới nơi
  ��aussitôt arrivé
  Juste
  Ngay chính giữa
  ��juste au milieu
  Ngay trên đầu
  ��juste au-dessus de la tête
  À même
  Nằm ngay trên đất
  ��coucher à même le sol
  Directement ; droit
  đi ngay vào sự việc
  ��aller droit au fait
  Même
  Ngay người khỏe cũng không làm được
  ��même un homme robuste ne peut le faire
  ngay cán tàn
  droit comme u échalas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X