• Remettre; livrer; déposer
  Nạp bài cho thầy
  remettre sa copie au professeur
  Nạp đơn
  remettre une demande; déposer une demande
  Nạp kẻ cắp cho công an
  remettre un voleur à la police; livrer un voleur à la police
  Payer
  Nạp thuế
  payer ses impôts
  Charger
  Nạp vào ắc-quy
  charger un accumulateur
  Nạp phim vào máy quay phim
  charger un caméra
  Nạp đạn vào súng lục
  charger un révoler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X