• Source
  Nguồn sông
  source dun cours deau
  Nguồn sáng
  source lumineuse
  Nguồn hạnh phúc
  source de bonheur
  Biết được một tin từ một nguồn chắc chắn
  apprendre une nouvelle de bonne source
  Mưa nguồn
  pluie dans la région où un cours deau prend sa source; pluie dans la haute région

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X