• Force; pouvoir; puissance
  Quyền lực nhà nước
  pouvoir dEtat
  Quyền lực tinh thần
  pouvoir spirituel
  Người quyền lực
  personne qui a de puissance; personne puissante
  Quyền lực giáo hội
  force de lEglise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X