• Rigole; ravin; fossé
  Rãnh tưới nước
  rigole d'irrigation
  Rãnh tiêu nước
  rigole de drainage; fossé servant à drainer les eaux; (ngành mỏ) rise
  Rainure; gorge; gouttière; sillon
  Rãnh pu-li
  (kỹ thuật) rainure d'une poulie ; gorge d'une poulie
  Rãnh xương sên
  (giải phẫu học) rainure astragalienne
  Rãnh lệ
  (giải phẫu học) sillon lacrymal
  Rãnh đốt sống
  (giải phẫu học) gouttière vertébrale
  (thực vật học) vallécule (de certaints fruits)
  (địa) sulcature
  cày xẻ rãnh
  (nông nghiệp) rigoleuse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X