• Se produire; advenir; survenir
  thể xảy ra nhiều chuyện lôi thôi
  il peut se produire bien des incidents
  (từ cũ, nghĩa cũ) soudain; subitement
  Xảy nghe tiếng kêu
  entendre soudain un cri

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X