• Être porportionné à; convenir à; aller avec; s'accorder; s'harmoniser.
  Nội dung tương xứng với hình thức
  contenu qui s'accorde avec la forme
  Màu sắc tương xứng nhau
  couleurs qui s'harmonisent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X