• Répondre à
  Xứng với lòng tin của nhân dân
  répondre à la confiance du peuple
  Correspondre à; être digne de
  Xứng với công sức bỏ ra
  correspondre bien aux efforts déployés; être digne de ses efforts
  Cadrer
  Cái tủ kia không xứng với cái phòng này
  cette armoire ne cadre pas avec cette chambre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X