• (tiếng địa phương) il; lui
  Se reposer
  Nghỉ một lúc lại tiếp tục làm việc
  se reposer un instant, puis continuer son travail
  Đất để nghỉ
  terre au repos
  Chưa mệt đã nghỉ
  se reposer avant d'être fatigué
  Cesser
  Nghỉ làm việc nhà máy để tòng quân
  cesser de travailler à l' usine pour s' engager dans l' armée
  (kiểu cách) se mettre au lit
  Đêm đã khuya mời cụ đi nghỉ
  il est déjà tard,veuillez vous mettre au lit
  Congé
  Nghỉ ăn lương
  congé payé
  Nghỉ không lương
  congé non payé
  Nghỉ dưỡng bệnh
  congé de convalescence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X